საბანკო რეკვიზიტები

დეტექტორის რეკვიზიტები

დასახელება: შპს დეტექტორი

საიდენტიფიკაციო N: 212896785

მის: ქ.ქუთაისი, ყაუხჩიშვილის ქ. №8

დირექტორი: გელა დარსაძე

ბანკი 1:

ანგარიშის N:

ბანკი 2:

ანგარიშის N: